Колку простор за маневрирање му треба на вилушкарот?

Кога купувате нов вилушкар за постоечка работа или дизајнирате нов магацин, треба да обрнете внимание на неколку критериуми, од кои важен е минималната ширина на патеката на вилушкарот. Вилушкарот бара одреден простор за да може да се сврти, при подигање или спуштање товар.