Како можат автоматизирани вилушкари едноставно да го оптимизираат вашиот магацин?

Без разлика дали нудите логистички услуги или работите во производство, автоматизацијата на одредени процеси може да додаде нова димензија на продуктивност. Ова може да се направи со автоматизирање на процесите на секојдневно ракување со оптоварувањето; или целосна конверзија на системот за големи операции.

Автоматизација во различни сектори

Без оглед на големината или видот на вашата деловна активност, автоматизацијата може да биде додадена вредност. Помислете на сите повторувачки ракување со оптоварувањето што се одвиваат во вашиот магацин. Автоматизацијата може да се примени во следниве различни сектори.

Редење во блок

Редење во блок за компактно складирање

Редење на високо ниво

Редење и собирање на роба на височина

Ракување со лесни предмети

За хоризонтален транспорт до 500 кг

Складирање со висока густина

Редење на регали со подвижни палети