Изградени околу литиумски батерии

Поместувањето од технологијата на олово-киселински кон литиум-јонска технологија веќе се зголемува во последните неколку години. Наместо само да се заменат ќелиите со оловна киселина со литиум-јон, некои од нашите најнови модели се дизајнирани и изградени околу самите литиумски батерии.