Стоечки

Дизајниран за апликации за редење со висок интензитет, Toyota BT Staxio li-ion D-моделот е дизајниран да ракува со двојни EURO палети одеднаш за да ја зголеми продуктивноста. Додека LN-моделите се идеални за редење во блокови и редење палети на големи висини со тесни патеки. Компактната шасија е дизајнирана околу Li-ion модуларни батерии, за помала тежина и потрошувачка на енергија.